Colofon

Oostkunst

  • visueel ontwerp - Samuel Michon
  • technisch ontwerp - Jeroen van Gorkum
  • systeembeheer - Jeroen van Gorkum, Remco Platjes

Medewerkers:

Paul Hajenius, Diana de Vries, Dorothea Hassink, Anton van Bakel, Jop Horst

Stichting Cultuur en Media Twente

Stichting Cultuur en Media Twente stelt zich ten doel uitingen van beeldende kunst, muziek, theater en literatuur via verschillende media onder de aandacht te brengen. Eerder deed zij dit door het culturele radioprogramma “Het Gescheurde Doek” te produceren. Tegenwoordig houdt zij zich o.m. bezig met de website Oostkunst.

Stichting Cultuur en Media Twente exploiteert de Oostkunst website met bijbehorende service.

Stichting Cultuur en Media Twente beschikt over een expositieruimte, de zogeheten Nieuwe Ruimte, waar regelmatig sit-up’s georganiseerd worden, waar werk van diverse kunstenaars in stock aanwezig is (contact: Paul Hajenius, tel: 053-4331849) en waar de redactie van Oostkunst bijeenkomt.

De stichting CMT ondersteunde speciale uitzendingen over kunst en cultuur facilitair (onder meer het Mediakunstcafé in Enschede, Kunst in het Volkspark etc.).