Een bericht plaatsen …

Als je de tips die hier in deze handleiding gegeven zijn opgevolgd heeft dan heb je een tekstbestand (dat kan een Microsoft Word document zijn maar ieder tekstverwerkingsprogramma kun je hier voor gebruiken) op je computer staan die er als volgt uit kan zien (zie afbeelding hieronder).

Je kunt natuurlijk ook je artikel direct in de teksteditor op de website van Oostkunst invoeren.

Afbeelding 1 van

Log nu in op de website www.oostkunst.nl ga dan via het dashboard naar de pagina waar je jouw artikel kunt invoeren om het te publiceren.

Je kunt nu op verschillende manieren te werk gaan. In deze handleiding houden we de volgende volgorde aan.

Stap 1:   Tekst in de teksteditor invoeren, de tekst opmaken, link toevoegen aan de tekst.
Stap 2:   Uploaden van de foto die we bij het artikel willen plaatsen, voeg de foto toe aan de tekst, mocht het nodig zijn verkleinen of vergroten we de foto, lijnen de foto uit (zorgen ervoor dat de tekst netjes aan de rechter of linkerkant van de tekst komt te staan)
Stap 3:   Voegen de video aan het artikel toe.
Stap 4:   Controleren met de “preview“ mogelijkheid of het artikel er naar wens uit ziet. Het publiceren van het artikel.

Een korte uitleg van de teksteditor:

Als het goed is heb je de pagina voor je waarmee je een artikel kunt publiceren op www.oostkunst.nl.

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste onderdelen van de teksteditor rood omcirkeld en genummerd.

Afbeelding 2 van

1.   Met deze buttons kun je geselecteerde tekst vet, cursief, onderstreept of doorstreept opmaken.
2.   Met deze buttons kun je foto’s en/of de tekst uitlijnen.
3.   Op de afbeelding zijn deze buttons niet geactiveerd, maar als er tekst in de teksteditor is geselecteerd dan kun je met deze buttons een hyperlink aan een woord of woorden toevoegen.
4.   Met deze je een link maken naar een webadres van een afbeelding zodat deze in het artikel verschijnt.
5.   Met deze button voegen we een YouTube video toe.

Hieronder worden de 4 stappen beschreven om een artikel te publiceren.

Stap 1 De tekst plaatsen:

Je kunt nu vanuit uw tekst document de titel van je artikel in het invoerveld “Titel“ kopieren en plakken, de tekst van uw artikel kun je kopieren en plakken in het invoerveld “Bericht”.

Natuurlijk kun je ook de titel en de tekst rechtstreeks in de invoervelden typen. Het resultaat moet er uitzien als op de afbeelding hieronder.

Afbeelding 3 van

Tekst opmaken:

Als je een gedeelte van de tekst een bijzondere opmaak wilt geven dan selecteer je de tekst die je b.v. vet op het scherm wilt hebben staan. Daarna klik je op de button “B“. Hetzelfde doe je met tekst die je cursief, onderstreept of doorstreept wilt hebben. (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 4 van

Een hyperlink aan de tekst toevoegen:

Een hyperlink in je tekst toevoegen werkt in principe op dezelfde manier als je tekst vormgeven. Selecteer het woord of woorden waaraan je een link wilt toevoegen. Een link kan bijvoorbeeld het webadres van je website zijn. Het webadres in de tekst vermelden zorgt er niet voor dat er automatisch een link naar je website van gemaakt word! Dit moet je zelf even doen.

We gaan een link toevoegen aan de woorden “Lorem ipsum,“ in de tekst. Als je de tekst geselecteerd hebt zie je dat de rood omcirkelde buttons geactiveerd worden (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 5 van

Klik vervolgens op de button met de “kettingschakel” erop afgebeeld. Dan verschijnt er een venster waar je de link gegevens kunt invoeren (zie afbeelding hieronder). Dit venster kan er op jouw computer anders uitzien.

Afbeelding 6 van

Een webadres moet er als volgt uitzien: http://www.voorbeeld.nl. Je kunt dus niet alleen www.voorbeeld.nl invoeren in het vakje “Link URL“, je moet er even http:// voorzetten om de link te laten werken. Het http:// gedeelte staat voor Hyper Text Transfer Protocol. De betekenis en de werking hiervan kunnen we in deze korte handleiding niet uit leggen.

Als je het webadres ingevoerd hebt kun je nog een doel voor de link instellen. Je hebt hier twee keuzes, of de link wordt in een nieuw browser venster geopend (Open link in a new window) of je kunt aangeven dat de webpagina waarnaar je toe verwijst in het venster wordt geopend  waarin op de link geklikt is (Open link in the same window).

Daarna kun je nog een titel aan de link geven. De titel wordt zichtbaar als je met de muiscursor over de link heen gaat. Je kunt hier bijvoorbeeld de naam van je website invoeren of een korte beschrijving geven van de link.

Als je alle gegevens hebt ingevoerd klikt je op de knop “Insert”.

Als je een link wilt verwijderen dan selecteer je de tekst van de link en klikt je op de button met de “gebroken schakel”.

Stap 2 Een foto invoegen:

Nu kun je een foto invoegen om bij je bericht te plaatsen.

Het gaat een beetje te ver om hier in deze handleiding te bespreken hoe je een foto kunt optimaliseren voor publicatie op het internet. Wij raden voor onze website aan de foto te verkleinen naar maximaal 450 pixels breed (de hoogte maakt niet zoveel uit). Het wordt je aangeraden dit alvast te doen voor je de foto op de website plaatst. Het scheelt ons veel server ruimte, en het is voor u een stuk makkelijker om de foto op een goede manier in je artikel te zetten.

Een foto uploaden:

Ga naar het upload gedeelte dat onder de teksteditor staat waar je jouw tekst hebt ingevoerd. Klik op de button om de foto op jouw computer te kunnen selecteren (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 7 van

Dan krijg je een venster waarmee je naar een foto kunt zoeken op je computer (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 8 van

Op jouw computer kan de afbeelding er anders uitzien, het principe werkt op ieder computer echter hetzelfde. Blader naar de foto die je wilt uploaden, selecteer deze en klik vervolgens op de button “Open” zoals het op afbeelding heet. Het venster zal dan verdwijnen, en je komt weer op de website van Oostkunst terecht.

Daar kun je de extra gegevens invullen op het upload formulier zoals een titel voor de foto en een korte beschrijving. Vervolgens klik je op de button “Uploaden” (zie afbeelding hieronder) om de foto naar de server (website) van Oostkunst te sturen.

Afbeelding 9 van

Het versturen van uw foto naar de website van Oostkunst kan afhankelijk van de snelheid van uw website een tijdje duren. Meestal duurt dit enkele seconden.

Als de foto op de website van Oostkunst is geplaatst kun je hem terug vinden op de zelfde plaats als het upload formulier maar dan onder de tab “Blader” (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 10 van

Een foto in de tekst plaatsen:

Klik op de foto, je krijgt dan een lijst met opties. Kies optie “Stuur naar editor” (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 11 van

De afbeelding wordt dan in je artikel geplaatst (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 12 van

De foto vergroten of verkleinen:

Je kunt nu de foto nog verkleinen en vergroten door met de muiscursor op de rood omcirkelde vierkantjes (zie afbeelding hierboven) te klikken, als je dan de muisknop ingedrukt houdt kun je de foto verkleinen en vergroten door de vierkantjes van het middelpunt van de foto toe of af te bewegen.

Let er dan wel op dat elk vierkantje een ander effect heeft. Als je op één van de vierkantjes aan de zijkant van de foto klikt dan wordt de foto alleen in de breedte vergroot of verkleint (zie afbeeldingen hieronder). Als je op een vierkantje aan de boven of onderkant klikt en begint te slepen dan wordt alleen de hoogte van de foto aangepast (zie afbeeldingen hieronder). En als je een vierkantje aan de hoeken van de foto gebruikt dan wordt de foto proportioneel geschaald (dit is de beste manier om de foto in grote aan te passen. Het effect kun je zien en de laatste afbeelding hieronder).

Afbeelding 13 van

Afbeelding 14 van

Afbeelding 15 van

De foto uitlijnen:

Om de tekst netjes langs de foto te laten lopen moet je de foto selecteren (je kunt zien dat de foto geselecteerd aan de vierkantjes er omheen staan) en dan moet je even op één van de buttons klikken om de tekst uit te lijnen (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 16 van

Stap 3 Video toevoegen :

Als je een video wilt toevoegen heb je ook een webadres nodig. Waar je die kunt vinden wordt je hier uitgelegd.
Om de video te plaatsen in je artikel klik je op de button met “A” erop (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 17 van

Dan krijg je een venster te zien waarin je het webadres van jouw video moet intypen of kopiëren en plakken (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 18 van

Klik op de button “OK”. In je artikel tekst komt dan een stuk code te staan. Die code wordt gebruikt om je video op te roepen vanaf YouTube (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 19 van

Stap 4 Een voorbeeld van het artikel bekijken en publiceren:

Het wordt tijd om je artikel op te slaan en een voorlopige versie ervan te gaan bekijken.

Klik op de button “Bewaar en ga door met bewerken” (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 20 van

Op de pagina verschijnt dan een link genaamd “preview” (zie afbeeldinng hieronder).

Afbeelding 20 van

Als je dan op de pagina “Bericht schrijven” (klik even met de muis uit het tekstveld waar je jouw artikel geplaatst hebt) naar beneden scrolt kom je een preview tegen van je artikel zoals die op Oostkunst zal verschijnen (zie afbeelding hieronder).

Afbeelding 21 van

Als je tevreden bent met je artikel klik je op de button “Publiceer“ (zie afbeelding hieronder). Je hebt nu een artikel op de website van Oostkunst geplaatst.

Afbeelding 22 van

< < Ga terug naar de help begin pagina.